Osobné údaje

Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v informačnom systéme a budú využívané výlučne pre marketingové účely eshopu Kamzikshop.com. Údaje nebudú poskytované žiadnej tretej osobe.Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Kamzikshop.com týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákon je zákazník oprávnený písomne namietať voči ďalšiemu spracúvaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa preto zaväzuje, že na požiadanie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Elektronický obchod je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom: 200904316